Опис на резултатите

Image

ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕНЕРИ

ПРИРАЧНИК ЗА ТРЕНЕРИ

АЛАТКИ за тренери е иновативна алатка создадена за професионалци кои работат со млади на возраст од 15+ години. Содржи сопствени методи и техники кои може да се користат и во онлајн и во офлајн средини.

Што има во АЛАТКИ?
АЛАТКИ за обучувачи се фокусира на шест клучни развојни области:
- позитивна комуникација,
- работа со стрес и негативни емоции,
- свесност,
- елиминирање на стереотипите и предрасудите,
- градење одговорност за доверените задачи,
- проактивност.

За секоја од овие области, обучувачите подготвија 5 обемни и детални планови за часови.

За кого е TOOLBOOK?
АЛАТКИ за обучувачи е посветен на обучувачите, наставниците, старателите на дневниот центар, вработените за човечки ресурси и сите оние кои работат со млади на возраст од 15+ и сакаат да ги збогатат своите методи на работа со нови, сопствени алатки.

КАКО ДА СЕ КОРИСТИ КНИГАТА АЛАТКИ?
Користењето на АЛАТКИ е едноставно и интуитивно. Секој план за лекција е детално опишан, што овозможува лесно разбирање и примена на предложените методи. Содржината на АЛАТКИ е достапна во PDF формат, така што секој може слободно да ја печати, преземе или гледа онлајн.

АЛАТКИ за обучувачи не е само збирка на сценарија за часови, туку и практичен водич кој помага во ефективната работа со младите. Ве покануваме да го искористите нашиот АЛАТКИ и да откриете нови можности за работа со млади луѓе

АЛАТКИ
ЗА МЛАДИ

ПРИРАЧНИК ЗА МЛАДИ

Прирачникот за млади е материјал за индивидуално учење, кој е во форма на апчиња за знаење кои ги даваат најважните информации во многу достапна форма.

Материјалот е продолжение на прашањата стекнати од младите за време на работилниците спроведени врз основа на сценарија содржани во Прирачникот за обучувачи.

Материјалите се развиени во 2 верзии:

- PDF картички (во форма на е-брошура) - оваа верзија е неопходна за да се разговара за задачите со обучувачот, да се извршат дополнителни задачи или да се повторуваат оние што веќе ги завршил учесникот за време на работилницата со тренерот
- мобилни флеш картички имплементирани во апликацијата „Your Move“.

Прирачникот за млади содржи материјали поделени во следните области:

- свесност
- емоции
- приоритети


Секоја од 3-те теми е поделена на 10 лекции, составени од е-фише за брза асимилација на темата. Картичките содржат совети и разновидни кратки вежби со едноставни упатства кои објаснуваат како да ги правите.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ТРЕНЕР

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ТРЕНЕР

ДИГИТАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА ТРЕНЕР „ТЕЛО И ДВИЖЕЊЕ ВО ЕМОЦИОНАЛНАТА РАБОТА“ содржи 15 видеа кои ја развиваат способноста за препознавање, изразување и регулирање на емоциите. Ова е оригинален аудиовизуелен материјал, развиен во форма на кратки наставни видеа (10-15 минути) кои ја поддржуваат работата на тренерот во областа на емоциите. Нивните теми се фокусираат на техники за тело и движење кои ја развиваат способноста за препознавање, изразување и регулирање на емоциите.

Избраните сценарија од ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ ќе се однесуваат на дигитална библиотека која ја поддржува работата направена за време на работилниците. Во текот на секое од видеата, главниот тренер детално ќе разговара за вежбата, поддржувајќи ги фасилитаторите на младинските работилници.

Преку соодветни вежби (некои потсетуваат на гимнастика, а други спонтано изразување на емоции) ќе се работи на напнатост, дишење, изразување, поставување на граници и други аспекти на функционирањето на младиот човек. Некои од снимките објаснуваат како да се спроведе активноста со млади луѓе за време на работилницата.

Секоја од следните теми ќе биде опфатена во 3 видеа:

- Изразување
- Поставување граници
- Работа со напон
- Самомасажа и акупресура
- Дишење

ИГРА СО КАРТИ ЗА КИЛОМЕТАРТА

ИГРА СО КАРТИ ЗА КИЛОМЕТАРТА

Картичките го поддржуваат обучувачот во спроведувањето на работилниците и ги учат учесниците на работилницата како да ги изразат и комуницираат емоциите на начин кој е безбеден за другите.

Картичките се изработени во електронска верзија (pdf датотеки), така што секој може да ги преземе и печати на потребниот број и на избраниот јазик. За поголема цврстина и издржливост, отпечатоците може да се залепат на картон (изработката на картички може да биде дел од групните работилници).

Главната цел на играта е да се дискутираат четирите основни емоции за време на работилницата: РАДОСТ, Гнев, тага и страв.
и подобрување на способноста за нивно именување и изразување.

За секоја од 4-те потфази на емоции беа развиени 15 задачи/прашања со графика. Работејќи со картички, тренерот се потпира на работа со проекција и метафора. Тоа е затоа што секоја слика на картичката може да има различно значење, што зависи од искуството и искуствата на поединечниот учесник. Картичките даваат многу простор за сопствено толкување - без да бидат оценети од фасилитаторот или другите учесници. Покрај тоа, ГРАФИКАТА на картичките може да стане метафора, благодарение на која на учесникот ќе му биде полесно да зборува за своите емоции, тешкотии и блокади.

Играта е придружена со прирачник кој содржи опис на различните фази на играта: од општо до детално. Има 15 задачи/прашања за секоја од 4-те основни емоции.

ВАШИОТ ПОМЕСТ
МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА "YOUR MOVE"

Откријте ја мобилната апликација "YourMove", која вклучува материјали од проектот Free Your Mind! Овој алат ќе ви отвори врати кон емоционален развој! Апликацијата е достапна на четири јазици: англиски, полски, португалски и македонски.

ПРИРАЧНИК ЗА МЛАДИНАТА
Прирачникот за младината е вашата секојдневна доза знаење! Во кратки целини, но на суштински начин, ќе научите сè за свесноста, емоциите и приоритетите. Тоа е совршено за секој кој сака да се потопли во овие теми на едноставен и пристапен начин.

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА НА ТРЕНЕРОТ
"Тело и Движење во Емоционалната Работа" е збирка од 15 видеа кои ќе ве научат како да ги препознавате, изразувате и контролирате емоциите. Кратки, 10-15 минутни инструктивни филмови ќе ве воведат во светот на техниките на тело и движење. Областите што ќе бидат покриени вклучуваат израз, поставување граници, работа со напрежение, масажа и дишење.

КАРТИЧКИ "MILESTONE"
Сакате да научите други или себе како да ги изразите емоциите? Нашите електронски картички "Milestone" се совршен начин за спроведување на работилници и сесии за коучинг. Тие содржат 15 задачи/прашања за четири основни емоции: РАДОСТ, ГНЕВ, ТАГА, СТРАВ. Секоја картичка обезбедува простор за индивидуална интерпретација и може да стане метафора, што олеснува зборувањето за тешкотии или блокади.

Апликацијата YOUR MOVE е вашата шанса да развиете вештини поврзани со емоциите, индивидуално и како група. Без разлика дали сте тренер или учесник на работилница, овие материјали се за вас! Не чекајте, преземете ја апликацијата и започнете со вашето патување кон подобро разбирање на себе и другите денеска!

Image

  •         Email: project@wellsoleu.eu
  •         Phone: +48 600480871
© Copyright 2020-2023 Wellbeing Solutions. All Rights Reserved. created by filmydlafirm.pl